Så fungerar Habbie

Patientapp

Patientappen är tillgänglig för surfplatta eller mobiltelefon (iOS eller Android), dator (webbläsare) eller på större touchskärmar med kamera (Android eller webbläsare). Den flexibla tekniken gör det möjligt att använda Habbie i hemmet, på boenden, kliniker, mottagningar eller var som helst där den kan göra nytta.

Administrationsgränssnitt

Personal inom träning och rehabilitering använder ett enkelt webbaserat gränssnitt för att sätta upp, hantera och följa upp patienter och träningsprogram. Gränssnittet kan användas från både dator och mobiltelefon. Habbie har stöd för integration med verksamhetens inloggning (IdP) och användning av exempelvis SITHS-kort eller e-legitimation.

Övningsbank

Habbies övningsbank har utformats av verksamma fysioterapeuter och arbetsterapeuter och täcker i dagsläget de flesta övningsbehov vid rehabilitering av rörelseapparaten. Övningarna är kvalitetssäkrade och innehåller muntliga och textade instruktioner. Övningsbanken utökas kontinuerligt för olika typer av träning och verksamheter.

Träningsprogram kan utformas för varje enskild patient genom flexibla inställningar. Varje övning i övningsbanken kan anpassas med antal repetitioner, sets och hastighet. För statiska övningar (t ex balansträning) kan tidsinställningar göras. Träningsprogram kan också schemaläggas för att exempelvis utöka träningen successivt med tiden.

När du tränar med Habbie ser du dig själv på skärmen samtidigt som du ser en träningsinstruktör som utför träningen - som vi kallar digital fysioterapeut. Den digitala fysioterapeuten instruerar övningen och genomför sedan det antal repetitioner som ställts in. Patienten utför övningarna samtidigt som instruktören, vilket gör att träningen upplevs mer social än vid traditionell träning i hemmet. Dessutom ökar förutsättningarna för att övningarna utförs korrekt.

Rehabilitering innebär vanligen att övningar ska utföras varje dag för en effektiv behandling och gott resultat. En vanlig orsak till att rehabiliteringsträning inte utförs i den utsträckning som är önskvärd, är att den glöms bort. Habbie löser detta genom att påminna patienten om sin schemalagda träning. Om patientappen är igång tänds skärmen och ett alarm ljuder. I annat fall påminns patienten med hjälp av pushnotiser.

När träningspasset är avslutat har patienten möjlighet att lämna feedback på sin träning i form av en enkel självskattning. Informationen går till vårdgivaren som kan agera om något behöver justeras och se utvecklingen över tid. Om patienten vill informera ytterligare om sin träning eller har frågor kan hen lämna ett röstmeddelande direkt i appen.

För att göra träningen roligare och mer motiverande har Habbie en inbyggd musikspelare. Flera olika kanaler med varierande musikstilar finns att välja på.

Med Habbie blir överblicken och planeringen av varje patients träning enklare. Det är enkelt att justera svårighetsgrad eller omfång av träningen baserat på patientens utveckling, eller utifrån förutbestämda tidsperioder. Patientens efterlevnad och självskattning visas i tydliga diagram.

Habbie följer alla de lagkrav och regler som gäller för vårdtjänster. Då all drift och lagring sker i på certifierade datacenter i Sverige garanterar vi att ingen patientdata hamnar utanför landets gränser. Informationen är skyddad på ett eget privat nätverk bakom brandvägg med aktivt skydd mot IT-attacker. Habbie är också designat så att ingen obehörig kommer åt personuppgifter eller känslig information. Systemet har stöd för identifiering och inloggning på nivå LOA3 med exempelvis SITHS-kort.