Vårt erbjudande

Digital träning var som helst

Habbie är en digital tjänst för träning i hemmet, på boenden, kliniker eller mottagningar. Lösningen består av en patientapp, ett administrationsgränssnitt och en övningsbank. Patientappen är plattformsoberoende, vilket gör det möjligt att använda den på en surfplatta, mobiltelefon, dator, smart-tv eller stor touchskärm med kamera. Administrationsgränssnittet är webbaserat och anpassat för både dator och mobiltelefon. Habbies flexibla teknik gör att tjänsten kan användas i alla sorters verksamheter.

För patienten

Habbie erbjuder en unik patientupplevelse. Genom att patienten ser sig själv och en digital fysioterapeut på skärmen samtidigt, förstärks upplevelsen av att träna tillsammans med någon. Dessutom ökar förutsättningarna för att övningarna utförs korrekt.

Träningsprogrammet anpassas efter varje patients förutsättningar och målbild. Val av övningar, antalet repetitioner och sets samt hastighet på rörelserna ställs in och ändras enkelt utifrån patientens progress.

Patienten kan efter varje träningspass enkelt lämna självskattning om hur träningen upplevs. Hen kan också lämna ett röstmeddelande eller en förfrågan om att bli kontaktad.

För medarbetarna

Med Habbie får medarbetarna i verksamheter inom rehabilitering, habilitering och förebyggande träning större möjligheter att behandla och följa upp sina patienter. Utmaningen i att motivera patienterna till daglig träning blir enklare i och med att Habbie ökar motivationen hos patienten att själv ansvara för sin träning.

Arbetet med uppsättning och uppföljning görs i Habbies administrationsgränssnitt som fungerar i webbläsaren på datorn eller mobilen.

För vårdgivaren

Vårdgivare har en utmaning i personalbrist i kombination med ett växande behov av vård. Habbie ger större möjligheter för brukaren att själv ta ansvar och lägga tid på sin (re)habilitering, vilket gör att större personalresurser kan läggas där de verkligen behövs.

Nära vård

Nära vård är ett initiativ för ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg.

En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar.

Habbie utgår från detta förhållningssätt och har en given plats som verktyg för att stödja nära vård inom rehabilitering, habilitering och förebyggande träning.