Personuppgiftspolicy

Allmänt

Habbie HealthTech AB (nedan “Habbie”) registrerar och behandlar de personuppgifter som samlas in när du använder vår hemsida eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Habbie är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Vi samlar in uppgifter om hur du använder vår webbplats för att kunna analysera användandet och göra din upplevelse bättre. Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att kunna skicka relevant innehåll till dig.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter i e-postkonversationer.

Lagring av personuppgifter

De personuppgifter vi lagrar från dig som besökare av vår webbplats är endast ditt IP-nummer. Vi lagrar denna uppgift som längst i 30 dagar.

Som prenumerant av vårt nyhetsbrev lagrar vi din e-postadress. Vi lagrar personuppgifterna så länge du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer enbart att behandlas av Habbie och våra personuppgiftsbiträden för hantering av statistik och utskick av nyhetsbrev.

Dina rättigheter

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera dina personuppgifter. Du kan också när som helst avanmäla dig från våra nyhetsutskick, så raderas dina personuppgifter automatiskt från våra system.

Personuppgiftsansvarig

Habbie HealthTech AB (559356-0013) är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Om du har frågor kan du kontakta oss på info@habbie.se