Habbie HealthTech AB tilldelas finansiering av Medtech4Health/Vinnova

9 januari 2024

Habbie HealthTech AB tilldelas finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova genom Medtech4Health.

Tillsammans med experter inom programmet och externa konsulter kommer vi nu kunna stärka kompetensen i bolaget ytterligare och göra tjänsten ännu starkare och mer förberedd för framtidens utmaningar.

Stort tack för förtroendet!

Medtech4Health arbetar för att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vården och komma till nytta för patienter. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och statligt forskningsrådet för hållbar utveckling Formas samt av programmets deltagande parter.

Habbie HealthTech AB tilldelas finansiering av Medtech4Health/Vinnova Tillbaka till nyheter