Färdiga träningsprogram för äldreboenden

5 april 2024

I samarbete med våra kunder har vår fysioterapeut Ulrica tagit fram färdiga tränings- och rörelseprogram för äldreboenden. Det innebär att vem som helst i personalgruppen kan starta ett program för enskild person eller för gruppträning via Habbie.

Önskemålet om färdiga program har varit tydligt då personalen har svårt att få tillgång till kommunens fysioterapeuter och själva känner sig sig osäkra på hur träningen ska utföras.Socialstyrelsen tar varje år fram en lägesrapport som redovisar tillståndet och utvecklingen inom olika delar av Sveriges vård och omsorg. Aktiviteter påverkar de äldre personernas välbefinnande, till exempel känslan av ensamhet och oro. På särskilda boenden med regelbundna aktiviteter upplever ca 40 procent färre oro och ångest, jämfört med boenden som sällan eller aldrig erbjuder aktiviteter.

De flesta vet att också äldre mår bättre om de får möjlighet till fysisk aktivitet. WHO rekommenderar exempelvis att man ska röra på sig 30 minuter per dag.

Tack vare samarbetet med våra kunder finns nu möjligheten för fler äldre.

Färdiga träningsprogram för äldreboendenTillbaka till nyheter